ติดอาวุธให้ธุรกิจคุณไปกับ
โครงการ Hygiene Excellence
โดย Kimberly-Clark Professional Thailand
Hygiene Excellence for Cafe

ร้านกาแฟ หนึ่งในธุกิจร้านอาหารที่มีการขยายตัวสูง มีร้านกาแฟใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย และถึงแม้ร้านกาแฟจะดูไม่ได้มีสิ่งสกปรกมากเท่ากับร้านอาหารประเภทอื่นๆ แต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องดูแลอยู่ไม่น้อย คลาสออนไลน์นี้ จะติดอาวุธให้เจ้าของร้านคาเฟ่ โดยให้คำแนะนำทั้งเคล็ดลับของการอยู่รอดของร้านกาแฟในยุคนี้ และลงลึกในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยในร้านกาแฟ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ให้ดูดีในยุค New Normal นี้

ลงทะเบียนรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมกับ

ชมคลิป 5 สิ่งที่เจ้าของร้านคาเฟ่ต้องทำ ถ้าอยากอยู่รอด
โดยนายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี - เจ้าของเพจ Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ
และเจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu

ชมคลิปหลักความสะอาดส่วนบุคคล (Personal Hygiene)
โดย Kimberly-Clark Professional Thailand
และโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

ชมคลิปการสอนเรื่องหลักความสะอาดในร้านกาแฟ
เนื้อหาภายใต้แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารประเภทเครื่องดื่ม
QSC (Quality Service and Cleanliness) for Cafe

รับสินค้า Kimberly-Clark Professional ทดลองใช้งานฟรี