Hygiene Excellence

ยกระดับความสะอาดพร้อมติดอาวุธให้ธุรกิจคุณ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เรื่องสุขอนามัย และความสะอาด กลายเป็นหนึ่งในมาตรการหลักที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าสามารถป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19ได้ ร้านอาหารยุค New Normal จึงต้องปรับตัวหันมาใส่ใจมาตรฐาน ความสะอาดด้านสุขอนามัยกันมากขึ้น แต่ก็ยังมีร้านอาหารอีกมากที่ขาดองค์ความรู้ใน การจัดการด้านสุขอนามัย ด้วยเหตุนี้ Kimberly-Clark Professional Thailand ซึ่งมีเป็นผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยระดับโลก จึงมีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วย ส่งเสริมองค์ความรู้ในจุดนี้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร จึงได้ร่วมกับพันธมิตร อย่างโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี จัดทำโครงการ Hygiene Excellence ซึ่งเป็น โครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยในธุรกิจ Food Service ให้มีความสะอาด ปลอดภัยระดับมืออาชีพ และสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้

นอกจากนั้น Kimberly-Clark Professional Thailand ยังได้เสริมความรู้ในทางธุรกิจ ไอเดีย แนวคิดต่างๆจาก ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาแชร์ ความรู้ เคล็ดลับและประสบการณ์ เกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆ เพื่อเป็นการติดอาวุธเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการให้ด้วย