ยกระดับความสะอาด
พร้อมติดอาวุธให้ธุรกิจด้วย
Hygiene
Excellence

เรื่องความสะอาดและสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญในยุค New Nomal
Kimberly-Clark Professional Thailand ผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้านสุขอนามัยระดับโลก ร่วมมือกับโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
ได้จัดทำโครงการ Hygiene Excellence ในรูปแบบการให้ความรู้
ทาง Online ทั้งในเคล็ดลับธุรกิจ และ เรื่องสุขอนามัย
ในร้านอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ร้านอาหารของคุณ

Hygiene Excellence for Cafe

5 สิ่งที่เจ้าของร้านคาเฟ่ต้องทำ ถ้าอยากอยู่รอด

โดย นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี - เจ้าของเพจ Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ และเจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu

หลักความสะอาดส่วนบุคคล (Personal Hygiene)

โดย Kimberly-Clark Professional Thailand และ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

หลักความสะอาดในร้านกาแฟ

เนื้อหาภายใต้ แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท เครื่องดื่ม QSC (Quality Service and Cleanliness) for Cafe

รับสินค้า Kimberly-Clark Professional ทดลองใช้งานฟรี

คลิกลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย